Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Společenská a sociální oblast CSR

Budete-li mít dotaz, kontaktujte nás.

Vzdělávání a osvěta ve vztahu k zaměstnancům (interní)

Pro zaměstnance skupiny Veolia Voda vytváříme nadstandardní podmínky a služby. Sociální dialog a spolupráci s odborovou organizací považujeme za základní podmínku pro otevřenou komunikaci se zaměstnanci.

Významný zaměstnavatel

Společnosti skupiny Veolia Voda v České republice založily v roce 2005 sdružení zaměstnavatelů Malá voda, které se stalo partnerem odborového svazu Dřevo, lesy, voda pro vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy. Sdružení navazuje na tradičně dobrou spolupráci s odbory v našich vodárenských společnostech. Výsledkem spolupráce mezi sdružením zaměstnavatelů skupiny Veolia Voda a příslušným odborovým svazem je vytváření vyvážených pracovních a sociálních benefitů pro zaměstnance.

Zaměstnanecké benefity Veolia Voda

Vzdělávání zaměstnanců

Skupina Veolia Voda se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců, což patří k prioritám skupiny. Jde o neoddělitelnou součást firemní kultury i významným faktorem odlišení společnosti na trhu. Kompletní vzdělávání zaměstnanců skupiny zajišťuje vlastní institut - Institut environmentálních služeb, a.s. (IES).

IES působí v České republice a na Slovensku, některé programy a vzdělávací akce realizuje také v dalších evropských zemích. Činnost IES v oblasti vzdělávání a tréninku: všeobecně zaměřené kurzy, semináře a praktické tréninky včetně mnoha speciálních periodických školení, vysokoškolské a středoškolské studijní programy a učební obory. Řada kurzů a školení má akreditaci MŠMT.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia Voda.

Téma má svoji stálou rubriku v interním časopise Voda je život.

Bezpečnost práce Voda je život 02/2013

Bezpečnost práce Voda je život 01/2013

Bezpečnost práce Voda je život 1/2011

Bezpečnost práce Voda je život 4/2010

Bezpečnost práce Voda je život 3/2010

Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO zprostředkovává také Kodex bezpečnosti práce.

Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci. Čtyři z našich zaměstnanců již v posledních letech využili základů první pomoci z těchto kurzů při záchraně lidského života.

Zaměstnanci, kteří zachránili život ...Aktuality Voda je život - 1/2010 a Voda je život 3/2010.

Veolia Voda ČR připravila i pro své partnery pravidla chování, která jsou souborem závazných podmínek pro provádění veškerých činností smluvních partnerů společností skupiny VEOLIA VODA na pracovištích společností skupiny VEOLIA VODA.

Nahoru

Vzdělávání a osvěta ve vztahu k ostatním stakeholders (externí)

Skupina Veolia Voda vede prostřednictvím vlastních výchovně vzdělávacích projektů širokou veřejnost, své zákazníky a zejména děti k ochraně životního prostředí a k ekologickému chování.

Výchova a vzdělávání

V rámci externích výchovně vzdělávacích aktivit realizuje společnost tyto projekty a aktivity:

Projekty podporované skupinou Veolia Voda i Nadačním fondem Veolia:

Nahoru

Osvětové aktivity

Veolia Voda komunikuje se širokou veřejností na téma ochrany vodních zdrojů, ochrany přírody, kvality vody a šetření s ní. Za tímto účelem realizuje řadu akcí a projektů:

 • dny otevřených dveří ve vodárenských a čistírenských provozech, vodárenských muzejních expozicích (zejména Muzeum pražského vodárenství, Ekotechnické muzeum ve staré čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči). Akce pořádáme pravidelně u příležitosti Světového dne vody 22. března, Světového dne životního prostředí 5. června a při dalších příležitostech, Pražské vodárenské technické památky jsou zařazeny i do projektu Zážitkové turistiky organizovaného Českou hospodářskou komorou.
 • akce s vodním barem, při nichž dostanou návštěvníci zdarma nejen občerstvení v podobě čerstvé vody z kohoutku s ovocnými sirupy, ale také řadu informací o vodě a všem, co je s ní spojené,
 • Pítka do škol - projekt ve spolupráci s firmou HK Plus. Do škol jsou instalována za symbolický poplatek pítka za účelem podpory pitného režimu školáků, pro děti je voda zdarma (voda z kohoutku jako zdravá alternativa ke sladkým limonádám). V roce 2010 bylo nainstalováno prvních 70 pítek do pražských základních škol. V roce 2011 a 2012 byl projekt rozšířen do regionu Hradce Králové, kde bylo na místních základních školách instalováno 20 pítek, a do severních Čech, kde byla pítka nově umístěna na zákaznická centra a do 11 škol.

 • Projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct.- projekt na podporu pití vody z kohoutku v restauračních zařízeních. V rámci projektu informujeme veřejnost o kvalitě pitné vody z kohoutku, vhodnosti tohoto nápoje pro zdravý životní styl a apelujeme na snižování odpadu z plastových lahví. Projekt získal ocenění od International Water Association (IWA) v Montrealu (mezinárodní asociace pro profesionály ve vodohospodářském odvětví) v kategorii zákaznické služby. Kromě široké propagace vody z kohoutku byla hodnocena také jeho odezva u veřejnosti a jedinečnost v postkomunistických zemích.

O trendu pití vody z kohoutku se živě diskutuje i na dalších portálech:

Internetová diskuze o pití vody z kohoutku na www.vodovoda.cz

Internetová diskuze o pití vody z kohoutku na www.zvodovodu.cz

Na propagaci pití vody z kohoutku nejen v rámci pitného režimu, ale jako doprovodného nápoje například k vínům spolupracujeme s Ivo Dvořákem, Vice prezident Asociace sommelierů ČR.

Nahoru

Firemní dobrovolnictví

Organizovanou povahu (zpravidla týmovou) mají akce, kdy firma uvolňuje zaměstnance v rámci pracovní doby na vykonávání pomoci potřebným.

Od roku 2008 pořádají společnosti skupiny v ČR dny firemního dobrovolnictví, kterých se účastní zpravidla celé pracovní týmy. Dosud se podařilo uspořádat tyto dobrovolnické akce:

 • Fokus Ústí nad Labem - stěhování o.s. pro lidi s duševním onemocněním (září 2008)
 • o.s. D.R.A.K. v Liberci - zorganizování adventní akce pro zdravotně postižené klienty - pomoc s vánoční výzdobou a úklid ekologické zahrady před jejím slavnostním otevřením u příležitosti svátku sv. Barbory (prosinec 2008)
 • Domov důchodců Pohoda v Turnově - výlet se seniory po Českém ráji (květen 2009)
 • Chráněná kavárna Rozmar v Praze - úklid kavárny a jejího zázemí (květen 2009)
 • Kojenecký ústav Most - mužský dětský den v kojeneckém ústavu (červen 2009)
 • Kojenecký ústav v Praze 4 - Krči - natírání plotu kolem ústavu (září 2009)
 • Domov důchodců Sloup v Čechách - rozebírání a úklid betonové dlažby, hrabání listí v zámeckém parku (2 akce v listopadu 2009),
 • Mateřské centrum Jonáš Podbořany - vymalování a úklid prostor před otevřením centra (duben 2010)
 • Domov důchodců Pohoda v Turnově - výlet se seniory na zámek Sychrov (květen 2010)
 • ZŠ Liberec - exkurze handicapovaných dětí v ČOV a sázení stromů (duben 2010)

 • o.s. D.R.A.K. v Liberci - úklid zahrady (červen 2010)

 • Azylový dům Klokánek v Praze 8 - malování dětských pokojů v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (červenec 2010)
 • Ústav sociální péče Stará Oleška - návštěva výstavy Volání jara spolu s klienty ústavu (duben 2010)
 • Psychosociální centrum Acorus v Praze - malování a natírání v poradně pro oběti domácího násilí (říjen 2010)
 • hospicové sdružení Cesta domů - výroba vánočních ozdob pro charitativní obchůdek v Praze (prosinec 2010)
 • Domov důchodců v Hradci Králové - taneční odpoledne se seniory (březen 2011)
 • Myslivecké sdružení (MS) Lhotka - Střemy, MS Vysoká Liběň, MS Mělnické Vtelno - poskytnutí materiálu (smrkové tyče) na opravu mysliveckých zařízení (březen - červen 2011)
 • Obec Lhotka - odstranění napadaných stromů a vegetace do potoka Pšovka (červen 2011)

 • MS Lhotka - Střemy - napouštění zvěřních napajedel vodou v k.ú. Jenichov (květen - říjen 2011)

 • Lesní školka, Litoměřice - výsadba živých prolézaček (duben 2012)

 • DRAK Liberec - jarní úklid zahrady (květen 2012)

 • Domov důchodců - POHODA, Turnov - výlet pro seniory (červen 2012)

 • Sociální centrum Radka, Kadaň - vyklízení sklepních prostor (červenec 2012)

 • Vinohradská nemocnice - darování krve (březen 2012)

 • Sue Ryder Praha - mytí oken a malování (červen 2012)

Dosud se regionálním společnostem Veolia Voda podařilo v ČR uspořádat 50 dobrovolnických akcí (65 dní). Přes 300 zaměstnanců při nich odpracovalo více než 1980 hodin. V roce 2011 jsme se i tímto způsobem přihlásili k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.

Dobrovolnictví s firmou

Každý zaměstnanec se může jednou za rok přihlásit sám za sebe do grantového programu MiNiGRANTY realizovaného v regionech. V letech 2010 a 2011 byl vypsán také environmentální program BioGRANTY, který se však v roce 2012 stal součástí MiNiGRANTů.

Jde o programy podpory dobrovolnictví konaného pro veřejně prospěšné regionální projekty, kdy zaměstnanci pomáhají ve svém volném čase - po práci nebo o dovolené. Zaměstnanci, kteří přihlásí takové projekty do výběrového řízení, pro ně mohou získat finanční podporu.

Ve většině případů jde ze strany zaměstnanců o aktivní dlouhodobé zapojení do veřejného dění, protože řada z nich působí v různých neziskových organizacích, angažuje se ve prospěch komunity v místním spolkovém životě - ať už například jako dobrovolní hasiči či záchranáři, dobrovolníci v sociální oblasti, při organizování zájmových aktivit dětí, mladých sportovců nebo jako ochránci přírody či dobrovolníci pečující například o kulturní dědictví apod.

Za 6 ročníků (2008-2013) projektu MiNiGRANTY bylo na 589 veřejně prospěšných projektů z celé ČR rozdáno více než 15 milionů Kč.

Příklady podpořených projektů:

Čistírna odpadních vod pro pěstounskou rodinu, podpora pěstounské péče, zkvalitnění léčby dětí nemocných cystickou fibrózou, podpora centra handicapovaných lyžařů, výtvarné aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory, letní dětský tábor i pro sociálně slabé skupiny, finanční podpora hospice, vybavení pro dobrovolné hasiče, zooterapie a hipporehabilitace.

Nahoru

Sociální oblast

Společnost Veolia Voda se významně angažuje v sociální oblasti zejména prostřednictvím firemního Nadačního fondu Veolia, který založila v roce 2003. Společně vytváříme vlastní firemní a nadační projekty nebo se podílíme na projektech jiných organizací.

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem, který byl zřízen v roce 2003. Od doby svého vzniku naplňuje zvolený účel a poslání.

Účel a poslání Nadačního fondu

 • osvěta a šíření informací zejména o oblasti životního prostředí,
 • podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
 • podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí,
 • podpora a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a
 • podpora sociálních projektů a
 • o podporu projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu.

NF Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky. Od začátku své činnosti věnoval Nadační fond Veolia na dobré skutky přes 46 mil. Kč (2003 - 2012 včetně).

Sociální projekty Nadačního fondu

Sociální projekty jsou v současnosti hlavním tématem nadačního fondu. Fond směřuje finanční podporu buď přímo ke konkrétním jednotlivcům a skupinám nebo ji poskytuje organizacím.

Finanční prostředky jsou určeny především na vlastní projekty, NF Veolia se angažuje svými dary i svou činností také ve prospěch jiných organizací a jejich projektů.

Sociální projekty Skupiny Veolia Voda

(mimo NF Veolia)

Voda pro Afriku -spolupráce Veolia Voda se společností Člověk v tísni o.p.s.

Společně postavíme studny v Etiopii

Charitativní projekt Voda pro Afriku realizovaný společností Veolia Voda ČR, a.s., a Nadačním fondem Veolia ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni, o.p.s., má za cíl zlepšit dostupnost kvalitní pitné vody obyvatelům Etiopie.

Prostřednictvím prodeje unikátních designových karaf z českého křišťálu se získávají peníze na budování a opravy vodních vrtů pro konkrétní vesnice či školy. Výtěžek za 3 ročníky prodeje činí celkem 1 210 000 Kč a každoročně je poskytnut na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc organizované Člověkem v tísni a slouží k rychlému využití v konkrétních lokalitách, kde tato organizace dlouhodobě působí.

Chráněné kavárny

Společnost Veolia Voda podporuje chráněné (tréninkové) kavárny. Ty jsou prostorem pro psychosociální rehabilitaci lidí s duševním onemocněním a pomocí pro jejich následnou integraci do každodenního života.

Projekt vznikl v roce 2008 v Praze, kde spolupracujeme se třemi tréninkovými kavárnami (Café na půl cesty, Mlsná kavka, a V. kolona) provozovanými Občanským sdružením Green Doors Jeho cílem je kromě jiného přispívat k rozvoji komunitní péče, podílet se na veřejné diskusi koncepce psychiatrické péče v ČR a spolupracovat s ostatními státními i nestátními organizacemi při vytváření komplexního systému péče o lidi s duševním onemocněním.

Principem spolupráce je nabízení vody z kohoutku v rámci nápojového lístku, Kavárny dostávají od společnosti sklo (džbány, karafy, skleničky), zástěry pro obsluhující personál a tištěné materiály pro zákazníky o kvalitě vody z kohoutku i o aktivitách sdružení.

Od roku 2009 spolupracuje Veolia Voda s Netradiční tréninkovou kavárnou Slunečnice ve Zlíně. Provozuje ji občanské sdružení IZAP. Jedná se o sdružení Chceme žít s vámi ... pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže, které nabízí svoji bezbariérovou kavárnu jako místo k setkávání. Každý rok organizuje zajímavé akce, např. Barman roku, jejímž hlavním partnerem je právě Veolia Voda.