Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Celkem 114 dobrých skutků získalo podporu Nadačního fondu Veolia

Nadační fond Veolia rozdělí v roce 2011 mezi zaměstnance skupiny Veolia Environnement více než 3 miliony korun na veřejně prospěšné projekty. U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 se jedná o rekordní počet podpořených žádostí a rekordní částku věnovanou na dobré skutky zaměstnanců společností Veolia.

Čistírna odpadních vod pro pěstounskou rodinu, vybavení pro dobrovolné hasiče, ozdravný pobyt pro handicapované děti na ekofarmě, lyžování na monoski, nové kotce do psího útulku, revitalizace historické studánky, záchrana varhan v kostele, relaxační koutek pro pacienty v LDN, ekologické přednášky pro žáky základních škol, zdravotní klauni na cestách a další a další. Doslova „mraky nápadů" si opět po roce konkurovaly ve výběrovém řízení na dobré skutky, jež pro zaměstnance společností Dalkia, Veolia Transport a Veolia Voda po čtvrté uspořádal Nadační fond Veolia.

„Každý rok navyšujeme rozpočet MiNiGRANTů, protože naši zaměstnanci ve volném čase pomáhají opravdu úžasným způsobem. Letos jsme u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví připravili historicky největší částku, kterou kdy nadační fond věnoval na jeden samostatný projekt," říká ředitel Nadačního fondu Veolia Honza Dolínek.

Více než dvě třetiny z celkového počtu podpořených projektů realizují právě zaměstnanci skupiny Veolia Voda. Tradičně největší zapojení našich zaměstnanců je v oblasti sociální a volnočasové, což odpovídá statistikám a dobrovolnickým výzkumům ČR, zveřejněným v poslední době. Zajímavou novinkou byl v letošním nárůst žádostí z oblasti dobrovolných hasičů a v širším kontextu záchranářů vůbec. „Pravděpodobně to souvisí s tím, že si záchranné a krizové akce v posledních letech vyžadují pozornost nás všech čím dál víc," dodává ředitel nadačního fondu.

MiNiGRANTY VEOLIA mají svůj výrazný přínos ve svém zaměření. Jejich typickým rysem je regionální rozměr. Veřejně prospěšné projekty v regionech vznikají, stejně tak probíhá i jejich hodnocení a následná realizace. „Jsem velmi ráda, že se stále více našich kolegů zapojuje do pomoci potřebným lidem nebo ochraně životního prostředí. Partnerství s neziskovkami nebo organizacemi zřízenými městem a pomoc při naplňování jejich poslání patří dlouhodobě mezi priority naší společnosti i našeho fondu. Je dobře, že se MiNiGRANTům daří a už se velmi těším na letošní úspěšné žadatele, se kterými se brzy znovu setkáme nad jejich nápady," uvedla Mgr. Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady a ředitelka komunikace a marketingu Veolia Eau pro kontinentální Evropu.

Nahoru