Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Oslavte s námi Světový den vody!

Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Letošním tématem Světového dne vody je „Voda pro města: Reakce na výzvu měst".

Voda totiž není naprostou samozřejmostí, ačkoliv se zdá, že jí je na Zemi dost. Ale 1,4 miliardy km2 vodní plochy, která se na zeměkouli nachází, obsahuje z 97,5 % vodu natolik slanou, že se nedá použít ani na zavlažování, natož jako pitná. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, ze kterých odebíráme vodu pro všechny naše potřeby.

Pitná voda není navíc ve světě rovnoměrně přístupná. Každý týden umírá podle odhadů mezinárodních organizací 42 000 lidí na nemoci, způsobené jejím nedostatkem. V rozvojových zemích tráví ženy a děti podstatnou část každého dne sháněním a dopravou vody. 

OSN se svými členskými státy již uskutečnila řadu konkrétních kroků k ochraně vodních zdrojů na naší planetě. Jedním z cílů Světového dne vody je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

Společnosti ze skupiny Veolia Voda Česká republika jako každý rok pořádají řadu akcí, aby tento významný den lidem připomněly. V rámci oslav Světového dne vody zpřístupní některé vodohospodářské společnosti vodárenské provozy, čistírny odpadních vod a další provozy.

Seznam dnů otevřených dveří na provozech