Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Čerpací stanice Most Souš se zelená díky společné práci dětí a vodohospodářů

Žáci Základní školy profesora Zdeňka Matějčka si společně se zástupci města Mostu a vodáren zasadili svůj strom. V úterý 27. dubna provedli zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v pořadí druhou výsadbu stromků, tentokrát na čerpací stanici Most Souš, která přispěje k zazelenění vodohospodářských zařízení.

Jak uvedl Milan Šťovíček zástupce Severočeské vodárenské společnosti a.s., která je vlastníkem úpraven vod a čistíren odpadních vod: „Svátek Den Země nás vybídl k tomu uspořádat i pro děti ze speciální školy exkurzi. Standardně pořádáme exkurze, kterých se zúčastňují žáci základních a středních škol. Návštěvu čerpací stanice a čistírny odpadních vod v Chánově přizpůsobujeme věku a zájmu žáků. A vzhledem k tomu, že jsme oslavili Den Země, mohl si každý žák zasadit svůj strom." Stromy pro výsadbu dodala společnost Office Depot v rámci projektu Stromy pro život. „Jsme rádi, že díky dlouhodobé obchodní spolupráci se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich zapojení do našeho ekologického programu Stromy pro život®, můžeme část stromů letos vysadit právě v objektech, které společnost obhospodařuje, a.s.," uvádí Bart Sasse, Regional Vice President Office Depot pro střední a východní Evropu.

Činnosti spojené s výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod, kterými se společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze skupiny Veolia Voda zabývá, jsou s přírodou velmi úzce spjaté už ze své podstaty. Veolia Voda, člen mezinárodní skupiny Veolia Environnement, využívá v první řadě svého vlastního technologického know-how a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. Kromě své hlavní činnosti se ale snaží i jinak přispívat ke zlepšení kvality života v oblastech, kde společnost působí

„Město Most se dlouhodobě snaží upravovat veřejné plochy sloužící k využívání volného času, ať už aktivním sportem či odpočinkem. O to více nás těší, že se Severočeské vodovody a kanalizace rozhodly pro výsadbu stromků právě zde. Zušlechtí tak nejen čerpací stanici, ale pomohou nám přispět ke zkrášlení rekreační oblasti Matylda," dodala náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Hana Jeníčková.

Stromy pro život® je ekologický program společnosti Office Depot, která za každých 50 prodaných balíků papíru Office Depot nebo Papirius vysadí za zákazníka 1 strom. Program je realizován pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, se podařilo českou zeleň obohatit o více než 200 000 stromů. Spolupráce skupiny Veolia Voda se společností Office Depot tak umožňuje výsadbu stromů i na vodárenských provozovnách v Ústeckém a Libereckém kraji.