Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Veolia představila české delegáty na One Young World 2010

Veolia Voda, člen skupiny Veolia Environnement, dnes představila čtyřčlennou českou delegaci, která bude zastupovat ČR na ustavujícím summitu One Young World v Londýně. Zde dostane několik set delegátů narozených po roce 1984 příležitost vyjádřit se k dnešním globálním problémům, tak aby jim naslouchali dnešní politické a ekonomické elity. Mezi nimi nebude chybět např. Kofi Annan, Bob Geldof, Nick Haysom nebo arcibiskup Desmond Tutu, kteří zde budou vystupovat v roli odborných poradců. Svou účast na summitu potvrdil i senátor USA John Kerry. Usnesení One Young World spadající do jejich oblastí zájmu budou tito lidé dále šířit v rámci svých sfér vlivu.

Účast čtyřčlenné delegace České republiky na summitu umožnil příspěvek společnosti Veolia Environnement, která se stala oficiálním sponzorem české delegace na One Young World 2010.

„Naše společnost ráda podporuje projekty zaměřené na udržitelný rozvoj a mládež. Z globální studie, kterou provedl One Young World, vyplývá, že mladí lidé po celém světě kladou důraz na životní prostředí, ale i na odpovědnost a etiku v podnikání. Veolia Environnement působí v oblasti služeb pro životní prostředí a navíc se všichni její zaměstnanci řídí interním programem ‚Etika a odpovědnost'. Naše spojení s projektem One Young World je tak dalším krokem, jak hodnoty naší společnosti uvádět v realitu," uvedl ing. Jiří Kabíček, představitel vedení Veolia Environnement v ČR.

Česká delegace tak na summitu bude reprezentovat i města, ze kterých její členové pocházejí a kde působí jednotlivé divize společnosti. Z Prahy je to student FSV Univerzity Karlovy Marek Vohralík. Ostravu bude reprezentovat třiadvacetiletá studentka Veronika Foltová, která strávila půl roku prací v misijním centru v Manile. Kosmopolitní student VŠE Oleksandr Shchehlyuk byl vybrán na doporučení královéhradecké pobočky YMCA, kde několik let působil jako dobrovolník. Čtvrtou českou delegátkou je studentka z Olomouce Terezie Königová, jejíž zájem o trvale udržitelný rozvoj ji přivedl k aktivní účasti na propagaci využívání alternativních energetických zdrojů a členství v dozorčí radě budované solární elektrárny Divalia.

„V těchto dnech probíhá ekonomické forum v Davosu - akce současných lídrů pro současný svět. One Young World však myslí na zítřek a umožňuje, aby budoucí lídři světa již dnes ovlivnili jeho vývoj. Proto jsem rád, že díky společnosti Veolia mohou do vývoje světa promluvit i nadějní mladí lidé z Česka," říká Gilles Berouard, CEO Euro RSCG Prague. „Všechny delegáty jsme velmi pečlivě vybírali, aby splnili náročná kritéria daná podmínkami účasti a abychom měli jistotu, že opravdu vysíláme ty nejlepší z nejlepších," doplňuje Berouard.

„Celý život pro mě byly stejně důležité obchodní i sociálně politické stránky života a neustále se snažím najít jejich propojení. Účast na inauguračním summitu One Young World pro mě bude jedinečnou příležitostí setkat se s podobně uvažujícími lidmi z celého světa i výbornou zkušeností, kterou zajisté do budoucna využiji pro rozvoj své kariéry," řekl Marek Vohralík, delegát na One Young World za Prahu.

Složení české delegace

Veronika Foltová - Ostrava

Tato třiadvacetiletá rodačka z Ostravy se již dlouhou dobu v rámci svého studia i volného času věnuje sociálně pedagogické práci. Jako dobrovolník pracovala např. na Filipínách v mezinárodní komunitě ICPE, která se věnuje evangelizaci v několika misijních centrech po celém světě. V misijním centru v Manile se věnuje dětem, mládeži i dospělým převážně z chudých okolních částí Manily. Nabízí jim nejen duchovní, ale i materiální, sociální a psychologickou pomoc. Tato půlroční zkušenost Veroniku ovlivnila natolik, že se rozhodla studovat Křesťanskou humanitární a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v budoucnosti by ráda podnikla podobnou misijní cestu znova.

Terezie Königová - Olomouc

Terezie studuje filologii a angličtinu se zaměřením na překlad a tlumočení na Palackého univerzitě v Olomouci. Nad rámec svých studijních povinností se věnuje dalším jazykům zejména s ohledem na vzájemné pochopení jednotlivých kultur a jejich historie. Mezi její zájmy také patří také interkulturální komunikace a mezinárodní politika. Díky svému zájmu o jazyky si postupně vybudovala pozici jako překladatelka a tlumočnice s takovým úspěchem, že dnes zaměstnává další studenty, aby jí pomáhali s rozvojem jejího podnikání. Vzhledem k tomu, že vždy věřila v sílu psaného slova, sama proaktivně hledá možnosti, jak rozšířit informační zdroje pro ostatní Čechy. Proto se např. věnuje překladu dokumentu „Přechod k trvalé udržitelnosti" vydaného Mezinárodní unií pro zachování přírody (IUCN - The International Union for Conservation of Nature). Její zájem o trvale udržitelný rozvoj ji přivedl k propagaci využívání alternativních energetických zdrojů, což vyústilo i v její členství v dozorčí radě největší solární elektrárně v ČR Divalia.

Oleksandr Shchehlyuk - Hradec Králové

Oleksandr, který se narodil v Kyjevě, žije od deseti let v Hradci Králové. Nyní studuje bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Již tři roky je členem YMCA Hradec Králové, kde se velmi aktivně zapojuje do její činnosti.

Oleksandr zde prokázal svůj manažerský potenciál a schopnost formulovat relevantní názory na vývoj dnešního světa. Nejvíce se uplatnil při organizaci zájmové činnosti dětí - doučování či počítačových kroužků.Účastnil se i valné hromady YMCA v Brně .

Jeho multikulturní náhled bude jistě zajímavý a přínosný pro všechny účastníky summitu.

Marek Vohralík - Praha

Od dětství se Marek setkával se dvěma rozdílnými světy - podnikání a neziskového sektoru a politiky. Díky tomu měl možnost vytvořit si na ně vlastní názor a zároveň přemýšlet o tom, jakou životní cestu chce zvolit. Ani jeden z nich pro něj nikdy nebyl úplně špatný, ani dokonalý, a proto hledá cestu jak je spojit. V 15 letech se při práci pro hudební vydavatelství Universal Music poprvé setkal s marketingem, který mu učaroval tím, že pracuje zároveň s oběma světy. Umožňuje měnit svět k lepšímu a zároveň produkovat zisk, umožňuje efektivně upozornit velké množství lidí na palčivé problémy světa a zároveň umožňuje spolupráci s největšími komerčními subjekty. Zároveň v té době pomáhal organizovat festival mládeže Evropské aliance YMCA, na kterém měl šanci poznat atmosféru mezinárodních setkání i mnoho zajímavých mladých lidí z celé Evropy. V současné době studuje marketingovou komunikaci a public relationsna Fakultě sociálních věd, protože: „Zde tento obor kombinuje mé dva světy. Vznešený svět moudrosti, akademického bádání a sociálního cítění se zde potkává se světem nejlepších marketingových odborníků u nás a překvapivě spolu žijí v harmonii."

Doplňující informace

Zahajovací summit One Young World 2010

Zahajovací summit One Young World 2010 proběhne ve dnech 8. - 10. února 2010 v Londýně. Zahajovací ceremoniál se uskuteční v Old Billingsgate a plenární zasedání pak v Excel Centre, které nedávno hostilo summit G20. Zúčastní se ho 1500 lidí ve věku do dvaceti pěti let, kteří mají potenciál v budoucnu ovlivnit chod světa. Každá ze 192 zemí světa zde bude mít nejméně dva zástupce. Velikost delegace bude odpovídat rozložení světové populace. Vůbec poprvé tak budou mít největší zastoupení Čína a Indie.

Jednání delegátů One Young World 2010 bude rozděleno do šesti plenárních sekcí, kde se bude diskutovat nad rezolucemi ke globálním problémům ovlivňujícím směřování celého světa. Za jejich nosná témata byla na základě výzkumu mezi 1 233 respondenty ve věku 23 - 28 let ze 75 zemí zvolena celosvětová zdravotní péče, rozvoj politického vedení, globální byznys a jeho role při formování společnosti prostřednictvím hospodářství, mezináboženský dialog, aktivní ochrana životního prostředí a média a jejich měnící se identita a síla. Diskuse o finálním znění jednotlivých rezolucí budou probíhat pod vedením zkušených poradců. Mezi ně patří např. Kofi Annan, Bob Geldof, Nick Haysom nebo arcibiskup Desmond Tutu.

One Young World

One Young World je globální iniciativa, jejímž cílem je spojit talentované a zajímavé zástupce budoucí generace, aby diskutovali o nejzásadnějších a nejpalčivějších problémech dnešního světa. One Young World dá mladým lidem prostor, kde se mohou aktivně zapojit a slyšitelně se vyjádřit ke své vlastní budoucnosti. One Young World podporuje mnoho osobností světového veřejného života, mezi jinými např. Kofi Annan, arcibiskup Desmond Tutu a Bob Geldof, Oscar Morales - zakladatel iniciativy Jeden milion hlasů proti FARC, Nick Haysom - ředitel pro politiku Spojených národů, Tony Fernandes - zakladatel a generální ředitel aerolinek Air Asia, Elio Leoni-Sceti - globální generální ředitel hudebního vydavatelství EMI, Richard Sambrook - generální ředitel BBC Global News nebo Carole Stone - výkonná ředitelka YouGovStone, kteří budou vystupovat v roli odborných poradců.

Více informací naleznete na www.oneyoungworld.com.

Veolia Environnement

Veolia Environnement představuje jediný světový koncern, jenž je zaměřený výhradně na poskytování environmentálních služeb a nabízí kompletní škálu těchto služeb v rámci svých 4 divizí: vodohospodářství (Veolia Voda), nakládání s odpady (Veolia Environmentální servis), energetické služby (Veolia Energie) a doprava (Veolia Trasport).

Veolia Environnement poskytuje svým odběratelům z veřejného i soukromého sektoru po celém světě na míru šitá řešení jejich environmentálních potřeb.Veolia Environnement je světovou špičkou v poskytování environmentálních služeb, což potvrzuje svojí silnou pozicí a vysokou kvalitou nabízených služeb. Rovněž zastává i významnou úlohu při celosvětových debatách o životním prostředí.

Pro více informací kontaktujte:
Veolia Voda ČR
RNDr. Marcela Dvořáková
Výkonná ředitelka komunikace a marketingu pro Českou republiku
Telefon: + 420 222 321 648
Email: marcela.dvorakova@veoliavoda.cz

Euro RSCG Public Relations
Daniela Chovancová
PR Manager
Telefon: + 420 724 639 051
Email: daniela.chovancova@eurorscg.cz