Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Veolia Voda Česká republika, a.s.

Podle průzkumu spokojenosti pije 87,1 % zákazníků vodu z kohoutku. Stále více restaurací a kaváren z celé republiky se zapojuje do projektu Kohoutková? Stačí říct! a nabízejí svým zákazníkům ke konzumaci vodu z kohoutku.

Veolia Voda Česká republika je vodohospodářskou společností, která své služby poskytuje 3,8 milionům obyvatel měst a obcí a zajišťuje vodní hospodářství pro více než 40 průmyslových podniků.

Společnost Veolia Voda rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma. Usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou, sociální a environmentální činností.

Nový moderní dispečink v Praze

PVK, člen skupiny Veolia Voda, vyvinul nový integrovaný řídící systém SWIM (Smart Water Integrated Management). SWiM propojil systém dispečerského řízení, kontrolu kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochranu vodohospodářských zařízení, optimalizaci nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů.

Celé znění TK o novém moderním dispečinku PVK.

Ocenění Business Superbrands pro Veolii
Ocenění Business Superbrand pro Veolii

Komise expertů Business Brand Council programu Czech Superbrands udělila cenu Czech Business Superbrands Award naší společnosti Veolia Voda ČR, a.s. Zařadili jsme se tak do skupiny elitních značek, které mohou sloužit jako příklad úspěšného rozvíjení a dynamického vylepšování brand image.

Další informace o udělení ceny Czech Superbrands skupině Veolia.

Společně s vámi stavíme studny v Etiopii

Dary ze čtvrtého ročníku Vody pro Afriku uskutečněného před Vánoci 2013 dosáhly celkové výše 619 000 Kč. Z toho 459 000 Kč jsme získali z benefičního prodeje čtvrté edice karaf na vodu a dalších 160 000 Kč jsme poskytli jako dar za adresáty našich vánočních a novoročních přání na nákup a distribuci kanystrů na pitnou vodu obyvatelům chudého venkova na jihu Etiopie.

Přečtěte si celý text o 4. ročníku projektu Voda pro Afriku

Navštivte výstavu v Podolí!

Soutěž "Namaluj mi kapku," která se konala pod záštitou Francouzského institutu v Praze a společnosti Veolia Voda, zná své vítěze. Výstavu 90 nejlepších obrázků žáků základních škol a studentů víceletých gymnázií je možné shlédnout v Muzeu pražského vodárenství do konce dubna.