Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Veolia Voda Česká republika, a.s.

Podle průzkumu spokojenosti pije 87,1 % zákazníků vodu z kohoutku. Stále více restaurací a kaváren z celé republiky se zapojuje do projektu Kohoutková? Stačí říct! a nabízejí svým zákazníkům ke konzumaci vodu z kohoutku.

Veolia Voda Česká republika je vodohospodářskou společností, která své služby poskytuje 3,8 milionům obyvatel měst a obcí a zajišťuje vodní hospodářství pro více než 40 průmyslových podniků.

Společnost Veolia Voda rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma. Usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou, sociální a environmentální činností.

Nový moderní dispečink v Praze

PVK, člen skupiny Veolia Voda, vyvinul nový integrovaný řídící systém SWIM (Smart Water Integrated Management). SWiM propojil systém dispečerského řízení, kontrolu kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochranu vodohospodářských zařízení, optimalizaci nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů.

Celé znění TK o novém moderním dispečinku PVK.

Opět jsme vysadili pstruhy do Labe
Ocenění Business Superbrand pro Veolii

V úterý 29. 4. 2014 se za účasti Jakuba Vágnera uskutečnilo letošní první vysazení další zhruba tuny pstruhů potočních do řeky Labe, tentokrát ve Špindlerově Mlýně.

V rámci projektu Cesta pstruha bylo postupně vysazeno již více než 8 tun ryb. V letech 2011 a 2012 probíhalo vypouštění do řeky Střely v městečku Plasy na Plzeňsku, od roku 2013 byl projekt rozšířen i na řeku Labe.

Celé znění Pstruzi potoční zpět v Labi

Společně s vámi stavíme studny v Etiopii

Dary ze čtvrtého ročníku Vody pro Afriku uskutečněného před Vánoci 2013 dosáhly celkové výše 619 000 Kč. Z toho 459 000 Kč jsme získali z benefičního prodeje čtvrté edice karaf na vodu a dalších 160 000 Kč jsme poskytli jako dar za adresáty našich vánočních a novoročních přání na nákup a distribuci kanystrů na pitnou vodu obyvatelům chudého venkova na jihu Etiopie.

Přečtěte si celý text o 4. ročníku projektu Voda pro Afriku

Zaměstnanci Veolie dělají dobré skutky

Firemní nadační fond Veolia pomáhá již 7 let realizovat regionální veřejně prospěšné projekty, do kterých se jako dobrovolníci zapojují zaměstnanci společností skupiny Veolia v České republice. MiNiGRANTY® VEOLIA, největší projekt Nadačního fondu Veolia, pomohly od roku 2008 celkem 736 projektům, mezi které bylo rozděleno na 19 mil. korun.

Více informací o MiNiGRANTECH® VEOLIA si přečtěte v tomto článku.